dissabte, 22 de setembre de 2018

Pregàries del 25 al 28 de setembre de 2018


DIA 25/09/2018
Pregària (E.I., 1r, 2n, 3r i 4t de Primària)
DIADA DE LA MARE DE DÉU DEL LA MERCÈ
Aquests dies hem celebrat la festa major de la nostra ciutat; la Mare de Déu de la Mercè̀ és la nostra patrona.
La Mare de Déu és la mare de Jesús, però̀ també́ és la nostra mare i la de molts nens i nenes de pobles i països diferents.
A cada poble per sentir-la més a prop li posem un nom diferent, de la nostra terra. Però̀ la Mare de Déu és nomes una amb diferents noms.
Maria, com totes les mares, va acompanyar i ajudar sempre a Jesús.
Jesús va anar aprenent a estimar com ella.
Senyor, ajuda’ns a estimar com ho feien Maria i Jesús.


DIA 25/09/2018
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO
DIADA DE LA MARE DE DÉU DEL LA MERCÈ
Segons la tradició, la Mare de Déu s'aparegué simultàniament, una nit d'agost de 1218, a sant Pere Nolasc, sant  Ramon de Penyafort i al rei Jaume el Conqueridor per instar-los a la fundació d'un orde per a la redempció de captius cristians en mans de musulmans, i que va ser l'Orde de la Mercè, els membres de la qual s'anomenen popularment mercedaris. Hi ha constància de l'advocació el 1230 i el primer temple que li fou dedicat ja existia entre 1249 i 1267.
“Dels captius Mare i Patrona,
puix del Cel ens heu baixat:
Princesa de Barcelona,
protegiu vostra ciutat...”
DIA 26/09/2018
Pregària (E.I., 1r, 2n, 3r i 4t de Primària)
COMPARTIM TALENTS
El lema d’aquest curs ens convida a COMPARTIR els nostres TALENTS, les nostres habilitats, allò que se’ns dóna especialment bé.
I no ha de ser només una cosa, al llarg del curs ens adonarem que tenim molts talents!!
Ara, pensa en el talent que has triat durant aquests dies, aquell que creus que et defineix millor, i pensa què pots aconseguir tu (un objectiu per a aquest primer trimestre) amb aquest talent.
Escriu-lo a l’agenda, a la darrera setmana de desembre, i no l’oblidis!!

DIA 26/09/2018
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO
COMPARTIM TALENTS
Charlie Chaplin, l’actor i director d’aquest curt, retrata la pobresa de la seva societat però̀ també́ en fa una lectura positiva. La vida, qualsevol vida, està plena de detalls que li donen sentit. Chaplin feia les següents declaracions:
Primera: Res és per sempre en aquest mon, ni tan sols els nostres problemes. Segona: M'agrada caminar sota la pluja, perquè̀ ningú́ pot veure les meves llàgrimes.
Tercera: El dia més desaprofitat en la nostra vida és el dia en el qual no hem rigut.
I afegia: La vida és per gaudir amb allò̀ que tens, continua somrient...! Si estats estressat, dóna’t un respir. Gaudeix del gelat o de les xocolates o dels dolços o dels pastissos... Gaudeix!


DIA 27 i 28/09/2018
Pregària (E.I., 1r, 2n, 3r i 4t de Primària)
COMPARTIM TALENTSDIA 27/09/2018
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO
SER LLUM I SAL

DIA 28/09/2018
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO
EMPATITZA AMB ELS ALTRES
En arribar a Cafarnaüm, Jesús els pregunta: «¿Què discutíeu pel camí́?». Els deixebles callen. Estan avergonyits. Havien discutit sobre qui era el més important, plens d’estupidesa ambicions.
Jesús els diu: qui vulgui sobresortir i ser més que els altres ha de posar-se l’últim, darrere de tots; així́ podrà̀ veure què és el que necessiten i podrà̀ ser servidor de tots. I els va posar un exemple gràfic. Agafa un infant i el posa enmig d’ells perquè̀ fixin la seva atenció́ en ell. Es el símbol de les persones febles i desvalgudes: els necessitats d’acollida, de suport i de defensa. Han d’ocupar el centre de la nostra atenció́.
Després Jesús abraça el noi. Vol que els deixebles el recordin sempre així́: identificat amb els febles i indefensos.
Per què ho oblidem tant?