diumenge, 5 de maig de 2019

Pregàries del 6 al 10 de maig de 2019


DIA 06 i 07/05/2019
Pregària (E.I. 1r, 2n i 3r Primària,)
COMPARTIM TALENTS; ESTIMAR
Dos pops que viuen enamorats dins una peixera són separats. La femella és adquirida per un restaurant de marisc i això̀ porta al mascle a emprendre una gran aventura per rescatar a la seva parella. 
Ho aconseguirà̀?
Vols ensenyar-me a estimar?
Senyor Jesús, et demano avui com cada dia:
si us plau, ensenya’m a estimar,
perquè̀ jo també́ sàpiga estimar.
DIA 6/05/2019
Pregària (4t, 5è i 6è Primària i ESO)
COMPARTIM TALENTS; 
A l’epíleg de l’evangeli de Joan es recull un relat de la trobada de Jesús ressuscitat amb els seus deixebles a la vora del llac de Galilea. Quan es redacta, els cristians estan vivint moments difícils de prova i persecució́: alguns reneguen de la seva fe. El narrador vol revifar la fe dels seus lectors.
S’acosta la nit i els deixebles surten a pescar. No hi ha els Dotze. El grup s’ha trencat en ser crucificat el seu Mestre. Estan de nou amb les barques i les xarxes que havien deixat per seguir Jesús. Tot s’ha acabat. De nou estan sols.
La pesca resulta un fracàs complet: «Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però̀ aquella nit no van pescar res».
També́ nosaltres constatem que les nostres xarxes són buides. És fàcil la temptació́ del desànim i la desesperança. Com sostenir i revifar la nostra fe?
DIA 7/05/2019
Pregària (4t, 5è i 6è Primària i ESO)
COMPARTIM TALENTS;  LA IL·LUSIÓ
A vegades, sense una raó́ aparent, ens envaeix un sentiment molt més gran que nosaltres mateixos, que ens condueix a desitjar alguna cosa que sembla que no podem assolir... Però̀ a vegades, desitjant-ho amb molta força, encara que les dificultats ens sobrevinguin i sembli impossible, si el desig és pur, podem arribar a trobar-nos i abraçar allò̀ que desitgem...
ÉS LA IL·LIUSIÓ

DIA 08/05/2019
Pregària (E.I. 1r, 2n i 3r Primària,)
COMPARTIM TALENTS; MES DE MARIADIA 8/05/2019
Pregària (4t, 5è i 6è Primària i ESO)
COMPARTIM TALENTS;  LA IL·LUSIÓ
És innat a tot ésser humà̀ el tenir alguna il·lusió́, alguna cosa o algun fet que l’ompliria de joia realitzar, materialitzar o dur a terme. Ara bé, totes les fites que ens proposem requereixen un esforç̧, i a vegades, per dur-lo a terme, necessitem un bon grapat de consells que ens ajudin a orientar- nos, a no defallir, i a projectar adequadament la nostra il·lusió́.

DIA 09/05/2019
Pregària (E.I. 1r, 2n i 3r Primària,)
COMPARTIM TALENTS; LA IL·LUSIÓ
Una persona que té il·lusió és una persona que està connectada. És conscient del que viu i com ho viu, del que és, i com són els del seu voltant, viu amb més harmonia amb ella mateixa, amb els altres, amb el món, amb la natura...
Tanmateix, estar connectada porta a viure cada moment de manera més conscient i afrontar el dia a dia amb creativitat i il·lusió́ . Viu el present il·lusionada i posant totes les seves capacitats al servei dels altres. Així́ crea cohesió́ al seu voltant, no pas divisió́ o discòrdia.DIA 9/05/2019
Pregària (4t, 5è i 6è Primària i ESO)
COMPARTIM TALENTS;  ESTIMAR
Podem estimar i ser estimats. Vivim anhelant trobada, carícia, paraula de comprensió́ i reconeixement. Diem de Déu, del que som imatge, que és amor. I quan mirem al voltant i veiem els altres, somiem amb viure des de la cordialitat d'uns braços que s'estrenyen, uns ulls que es comprenen o unes mans que s'enllacen.
DIA 10/05/2019
Pregària (E.I. 1r, 2n i 3r Primària,)
COMPARTIM TALENTS; LA IL·LUSIÓ
DIA 10/05/2019
Pregària (4t, 5è i 6è Primària i ESO)

COMPARTIM TALENTS; MES DE MARIA