dilluns, 4 de novembre de 2019

Pregàries del 5 al 8 de novembre de 2019


05/11/2019
Pregària (E.I., 1r, 2n, 3r i 4t de Primària)
#2019-20 ConnecteM amb el Pare Palau
El Pare Palau va ser un bon amic i company: sabia treballar braç a braç amb altres persones i fer créixer l’amistat.


- Què veiem a la imatge?
- Què va descobrir el Pare Palau?
- Com va actuar el Pare Palau?
DIA 05/11/2019
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO)
#2019-20 ConnecteM amb el Pare Palau

Avui llegim un fragment d’una carta del P. Palau :

“Estimaràs Déu i el proïsme. Vet aquí la llei de gràcia recopilada en dues línies.
L’amor a Déu porta l’ànima a la trobada amb ella mateixa, a la unió amb Déu i a totes les virtuts d’una vida retirada i contemplativa.
L’amor al proïsme retorna l’ànima al món: ensenyar a qui no en sap, visitar els malalts, socórrer els pobres, vestir al despullat, donar de menjar a qui te fam... Aquestes són les obres de l’amor de la caritat del proïsme.
[...] Aquesta és la tasca que cal començar. Jesús va treballar per tots nosaltres fins morir a la creu i nosaltres..., no serem capaços d’oferir-nos als altres per col·laborar en la seva missió?”
                                                       Francesc Palau, Carta 99,3 (Adaptació)
DIA 06/11/2019
Pregària (E.I., Primària i ESO)
#2019-20 ConnecteM amb el Pare Palau

DIA 07/11/2019
Pregària (E.I., Primària i ESO)
#2019-20 ConnecteM amb el Pare Palau
Avui, 7 de novembre celebrem la festa del beat Pare Francesc de Palau i Quer, fundador de les germanes Carmelites Missioneres.


08/11/2019
Pregària (E.I., 1r, 2n, 3r i 4t de Primària)
#2019-20 ConnecteM amb el Pare Palau
Jesús,
queremos tener los ojos muy, muy abiertos,
como los tenía el Padre Palau,
para poder ayudar a los que tenemos cerca.
Queremos tener los ojos muy, muy abiertos
para ver los niños que lo pasan mal,
los que juegan solos
los que necesitan nuestra ayuda.
Te lo pedimos Jesús.

DIA 08/11/2019
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO)
#2019-20 ConnecteM amb el Pare Palau
El Pare Palau va ser un home lliure: a l’hora de parlar i d’actuar, defensava allò que era just i denunciava allò que era injust.