diumenge, 2 de febrer de 2020

Pregàries del 3 al 7 de febrer de 2020


03 i 04 /02/2020
Pregària (E.I., 1r, 2n, de Primària)
#2019-20 ConnecteM amb Jesús
Jesús,
a la nostra vida hi ha moments de llum i moments més foscos. En els moments més difícils és com si es fes de nit,
i tenim por de tot.
Però hem de confiar en Tu, Senyor,
perquè Tu no ens deixes mai, i ens sentim segurs a la calor i a la llum del foc del teu amor.

03 i 04/02/2020
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO)
#2019-20 ConnecteM amb les Benaurances
La societat actual ens programa per buscar la felicitat per camins equivocats:
- «Si no tens èxit, no vals».
- «Si vols tenir èxit, has de sobresortir més que els altres». “Cal ser sempre més que els altres, dominar”
- «Si no respons a les expectatives, no pots ser feliç».

Jesús al Sermó de la muntanya  va pronunciar les benaurances: ( Mt 5:3-12)
- Feliços els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el Regne del Cel.
- Feliços els humils, perquè posseiran la terra.
- Feliços els qui ploren, perquè seran consolats.
- Feliços els qui tenen fam i set de justícia, perquè seran saciats.
- Feliços els compassius, perquè seran compadits.
- Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu.
- Feliços els qui s'esforcen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu.
- Feliços els perseguits a causa de la justícia, perquè d'ells és el Regne del Cel.
- Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran i us perseguiran i malparlaran falsament de vosaltres. Estigueu alegres i contents, perquè la vostra recompensa és valuosa en el cel, ja que de la mateixa manera van perseguir els profetes que us han precedit.

Les Benaurances ens conviden a preguntar-nos si tenim la vida ben plantejada o no, i ens urgeixen a eliminar programacions equivocades.
Sigueu lliures!
Que del vostre cor neixi la bondat, l’estimació...
Aquest és l’èxit i la felicitat autèntica.

05 /02/2020
Pregària (E.I., 1r, 2n, de Primària)
#2019-20 ConnecteM amb Jesús
Yo confio en Jesús.

05 /02/2020
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO)
#2019-20 ConnecteM amb el reciclatge
Petits canvis al nostre dia a dia poden ajudar a marcar la diferència. Reduir, reutilitzar i reciclar, són tres formes d'implicar-se per revertir la crisi ecològica que estem patint. Tots podem ajudar!
06 i 07/02/2020
Pregària (E.I., 1r, 2n, de Primària)
#2019-20 ConnecteM amb el reciclatge
Ens preguntem…
- Que fem per ajudar el planeta i tenir-ne cura?
- Reciclem?
- Estalviem aigua? No ens estem a la dutxa massa temps?
- Reutilitzem material?
- Intentem utilitzar menys coses envasades, menys plàstics?
- Procurem tenir només el que necessitem?
Preguem:
Gràcies, Jesús,
per la muntanya, pels rius, per les valls
i pels animals que hi viuen.
Gràcies pel sol que dóna llum i escalfa
i que fa créixer les plantes.
Gràcies per l’aigua que dóna vida
i ajuda a treballar la terra.
Gràcies per tots els éssers vivents
que hi ha a prop meu.

06 i 07/02/2020
Pregària (5è, 6è de Primària i  ESO)
#2019-20 ConnecteM amb el
No a tot arreu es gaudeix de la llibertat de pensament, expressió́ o de confessió́ religiosa. Hi ha molts països on per practicar una confessió́ religiosa determinada pots acabar a la presó́. Conèixer aquesta realitat ens pot ajudar a apreciar la llibertat de la qual gaudim al primer món.