diumenge, 24 de maig de 2020

Pregàries del 26 al 28 de maig

Pregària (E.I., Primària i ESO)

#2019-20 ConnecteM amb Maria

Espai de meditació

Aquesta meditació́ ens ajuda a comprendre que totes les coses bones de la vida, com són la tranquil·litat, la pau, l'alegria, la bondat, l'amor, la claredat mental i fins i tot la felicitat, no estan fora de nosaltres, sinó́ que estan en nostre interior. Escolta-la amb atenció́.#2019-20 ConnecteM amb Maria

Els evangelis no ens parlen explícitament de la personalitat de Maria, no ens diuen si somreia molt o poc, si era més o menys alegre, o si era més o menys amable i servicial. Però̀ dels seus actes podem deduir que sí que ho era, per tot el que va fer a la seva vida pels altres, pel seu marit Josep, per la seva cosina Elisabet, pel seu fill Jesús, per la colla d’Apòstols, pels nuvis de les noces de Canà... No són coses que fes per complir, o per quedar bé amb els altres, eren coses que estem segurs que Maria, la nostra Bona Mare, feia des del cor.

Per això̀, Mare, a l'igual que Tu, volem estar sempre disposats a fer coses des del cor, a mirar pels altres i fer-ho de bona gana, a fer coses tan simples com saludar o donar el bon dia des del cor, preguntar als nostres amics com se senten, o omplir el got d'aigua a qui s'asseu al nostre costat a la taula. Volem posar el nostre granet de sorra per millorar el dia a dia dels que ens envolten. Per això̀ avui, Maria, volem ser com Tu.

#2019-20 ConnecteM amb l’aventura de viure

Aquesta cançó́ pertany a la pel·licular "El viatge de Arlo", protagonitzada pel dinosaure Arlo i el nen Spot. Una de les coses més meravelloses que ens transmet és el sentiment de l'amistat. El que comença sent una relació́ de desconfiança i por al desconegut, es transforma de seguida en curiositat, en protecció́, acolliment. Entre Arlo i Espot es crea un vincle, s'ajuden, tenen cura, empatitzen i romanen units en les coses bones i en les dolentes.