PROJECTES SOLIDARIS / PROKARDE

Projecte PROKARDE Curs 2022 - 2023

PROJECTE SOLIDARITAT PROKARDECURS 22-23

"PROMOCIÓ DE L'EDUCACIÓ INTEGRAL INFANTIL 
ATENENT A LA DIVERSITAT"

Abidjan, barrio de Cocody, Angre
Costa de MarfilEl projecte consisteix en la construcció d'una escola infantil i primària destinada principalment per als nens/as del barri, afavorint als fills de famílies emigrants, però sense exclusió. La construcció tindrà 3 nivells. En la planta baixa es preveu construir les aules d'infantil (3), sanitaris, despatxos (direcció i secretaria) i espai cobert de recreació per als més petits. En les plantes superiors se situaran les aules de primària (12), sanitaris, biblioteca i sala de professors.

En aquesta primera fase se sol·licita ajuda per a la construcció de l'estructura de l'edifici, és a dir, fonaments, elevació PB+2 i coberta (teulada) més les aules i espais de la planta baixa i primer pis per a començar el funcionament del centre de manera progressiva i així acompanyar als nens/as des dels començaments de la seva vida escolar i garantir així una educació de qualitat.


JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

En el barri on es vol construir l'escola, hi ha una població infantil nombrosa
i multicultural. 
Entre la població autòctona conviuen moltes famílies nombroses procedents
de països limítrofs a la recerca de millors condicions de vida que sobreviuen
fent treballs humils i amb nivell econòmic baix, amb el que molts nens d'aquestes
famílies viuen en situacions de pobresa i discriminació social i cultural. 
És en aquest context que les germanes Carmelites Missioneres, volen oferir
una educació de qualitat per a tots els nens/es del barri sense discriminació. 
Una educació que promogui, els valors humans i cristians, la solidaritat
i el respecte mutu, al mateix temps que un bon nivell d'educació intel·lectual
que els permeti arribar a ser bons professionals i millorar les seves condicions
de vida, la de les seves famílies i de la societat. 
En la decisió de construir aquest col·legi tenen en compte les necessitats del barri
conegudes pel diàleg amb els veïns que manifesten la necessitat d'augmentar l'oferta 
educativa. (Hi ha un col·legi a prop, però no té espai suficient per a acollir el gran
nombre d'alumnes). Una altra preocupació és la mala qualitat de l'ensenyament i
la falta de professors, malgrat els esforços del govern. Les germanes pretenen
pal·liar les dificultats en l'accés de les nenes i població emigrant a l'educació. 
Amb això ens alineem a favor del dret humà de protecció contra la discriminació
per lloc de procedència, sexe o religió i pel dret a l'educació i lliure  desenvolupament
de la personalitat.
L'educació és la base per a un desenvolupament sostenible perquè afavoreix
a la persona i per tant aconsegueix influir en la família i la societat en la qual viu.


Projecte PROKARDE Curs 2020 - 2021


 Projecte PROKARDE Curs 2019 - 2020

Projecte PROKARDE Curs 2018 - 2019

PROJECTE PROKARDE: CASA D'ACOLLIDA "JUANA GRATIAS"QUELLOUNO. PERÚ

Explicació del projecte:

Experiència a Quellouno 2017Projecte PROKARDE Curs 2015 - 2016

Ja tenim projecte solidari per aquest curs.!!

             "CENTRE DE DONES A BELLAVISTA (PERÚ)"                       


          

El projecte de Prokarde del curs13-14 fou

 "ELS NENS DE KANANGA"