QUI SOM?

Els professors i professores de la nostra escola treballem plegats per a que els nostres alumnes puguin esdevenir motors de canvi en un món que ha de ser més just, més humà, i ho fem apostant per un estil de vida concret: el de Jesús de Natzaret i els valors del seu evangeli

Està format per:
EQUIP DE PASTORAL
Equip titularitat /
Direcció general
Gregori Ponce                                        
Cap del Departament
Mª Jesús Recio
Catequesi

Gna. M. Carmen Marcos
Gna. M. Carme Perramon
Professorat

Gna. M. Carmen Marcos
Gna. M. Carme Perramon
Mariela Flores
Lluïsa Jerez
Mª Carmen Diez
Canolich Paricio
Mireia Alegre
Anabel Ribas
Mª Jesús Recio
PROKARDE
       Laia, Mireia, Neus, Mª Jesús
Capellà
Jordi CarreterEns marquem els següents objectius:

- Animar les celebracions, educant en la diferència i viure la fe com a do i motiu d’alegria i lloc d’encontre amb Jesús.
- Implicar a tota la comunitat educativa en la tasca solidaria amb els més propers i amb els que estan més allunyats, conscients que cal aconseguir una societat més justa per a tothom.
- Fomentar el valor de la solidaritat i la felicitat que genera donar-se als altres, participant amb les diferents iniciatives que han anat sorgint des de diferents àmbits per col·laborar amb les necessitats del món.
- Potenciar la pregària com a moment de trobada amb un mateix i amb Déu.
- Tenir cura d’aquest espai per tal d’educar els nostres alumnes en el silencia que possibiliti l’escolta.
- Promoure una visió transcendent de la vida per mitjà del missatge de l’Evangeli.
- Potenciar dia a dia els diferents valors humans, amb vista a una formació integral de la persona.
- Donar a conèixer la figura del Pare Francesc Palau i Quer, fundador de la congregació de les Germanes Carmelites Missioneres, promovent activitats que possibilitin fer propera la seva figura i la seva tasca.
- Celebrar i gaudir la festivitat de Sant Josep.
- Entrar en contacte amb diferents institucions i experiències de servei a persones socialment desafavorides.